No posts to show
About

Mengetahui sejarah yang terdapat di kawasan sabah. Sejarah pemilikan borneo mahupun terdirinya adat istiadat atau bangsa kaum yang terdapat di sabah.